MfN registermediator

Arbeidsmediation

Een verstoorde werkrelatie kan een grote impact hebben op ons algehele functioneren, aangezien werk vaak een grote rol speelt in ons leven.

Voorkom een ernstiger conflict

Een conflict is ingrijpend voor zowel werknemer als werkgever. Te denken valt aan langdurig ziekte, onduidelijkheid over verloning, ontslagvergoedingen of verstoorde communicatie. Eerder gezamenlijk gestelde doelen, wensen en verwachtingen zijn niet meer duidelijk, waardoor de werkrelatie verstoord is. Met als gevolg langdurige ziekte, of soms zelfs een ontslag. Dit lijkt onvermijdelijk, maar dat hoeft het niet te zijn. Met inzet van mediation kunnen jullie er samen uitkomen.

Herstel communicatie met uw collega

Vastgelopen communicatie kan door inzet van arbeidsmediation weer omgezet worden in andere inzichten. Begrip voor elkaars standpunten kan zorgen voor een betere situatie. Vervolgens worden er afspraken gemaakt waardoor de werkrelatie verbeterd en hersteld kan worden.

Wanneer een ontslagprocedure toch onvermijdelijk is, kunnen pijn, woede en teleurstelling omgezet worden in acceptatie en duidelijke en (financieel haalbare) afspraken.

Waar Mediationpraktijk Twente u bij helpt:

  Echtscheidingen
  Arbeidsmediation
  Familiemediation
  Burenruzie

Een intakegesprek is in veel gevallen gratis. Laat ons adviseren over mediation voor uw situatie.

Intake aanvragen