MfN registermediator

Ouderschap na scheiden

De interventie Ouderschap na Scheiden is erop gericht tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar bemiddeling en ondersteuning bij conflicten met als expertise kind en echtscheiding.

Scheidingsbemiddeling in het belang van het kind

De afgelopen jaren is het kind steeds meer op de voorgrond komen te staan in het echtscheidingsproces, dit doordat de emotionele gevolgen voor kinderen na een scheiding steeds meer zichtbaar en meetbaar worden. Een belangrijke functie voor de hulpverlening en voorliggende voorzieningen om hierin de eventuele gevolgen zo goed mogelijk te beperken.

Ouderschap na scheiden is een vorm van scheidingsbemiddeling waarbij in het belang van het kind, op methodische wijze, ouders ondersteund worden in ontwikkeling van interpersoonlijke communicatie onderling.

Mediationpraktijk Twente ondersteunt, in samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties en gemeenten,  ouders hun ouderschap na scheiding opnieuw vorm te geven. Het doel is op constructieve wijze afspraken te maken over en met hun kinderen, waarbij het kind weer onbelast contact kan hebben met beide ouders.

Mediationpraktijk Twente zet zich in voor:

  • Het grondig in kaart brengen van benodigdheden voor kind en ouders
  • Alternatieven voorstellen voor samenwerking tussen ouders
  • Ontwikkeling van balans op het gebied van macht en rechtvaardigheid tussen ouders
  • Zorgdragen voor minimale verliezen voor het kind en ouders.

Ouderschap na scheiden is gericht op kortdurende en hoogfrequente inzet, in overleg met verwijzende instanties, om zo snel mogelijk duidelijke afspraken en de gewenste doelen te behalen.