MfN registermediator

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Het grote verschil tussen mediators en advocaten is dat de mediator geen belang heeft bij welke uitkomst dan ook. Mediators nemen zelf geen standpunt in, bedenken zelf geen oplossingen maar helpen de deelnemende partijen dit zelf te doen. Deze oplossingen blijken vaak duurzamer van aard dan wanneer een advocaat of rechter een oplossing oplegt.
Wanneer u spanningen ervaart met uw partner, baas, collega, buurman, zakenpartner etc en waar u zelf niet meer uitkomt kan mediation oplossing bieden.
Mediation geschied op basis van vrijwilligheid en kan dus niet verplicht worden. Rechters sturen er tegenwoordig wel steeds meer op aan, waardoor er alsnog mediation ingezet kan worden.
Nee, de kosten zijn zelfs beduidend minder. Het tarief van een Mediator ligt beduidend lager dan die van een Advocaat, waarbij u meestal 2 advocaten nodig hebt om beide belangen te behartigen. Daarnaast kan mediation sneller ingezet worden en sneller afgerond worden zodat het ook qua tijdsbestek minder kosten met zich mee zal brengen.
Vanuit gelijkwaardigheid der partijen worden de kosten veelal verdeeld, maar daar kunnen partijen zelf andere afspraken over maken. Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten betaald. Mogelijk worden de kosten vergoed vanuit uw rechtsbijstandsverzekering. Bij echtscheiding kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. ( zie Tarieven )
Ja. Aan het einde van een traject kunnen afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst dan wel echtscheidingsconvenant. De vaststellingsovereenkomst kan in sommige gevallen bekrachtigd worden door een notaris, echter hoeft dit niet in alle gevallen. Het echtscheidingsconvenant wordt bekrachtigd door de rechtbank. Houdt een der partijen zich niet aan de afspraken dan kan nogmaals mediation worden ingezet of naar de rechter gestapt worden om naleving van het contract op te leggen. Afspraken mogen niet tegen de wet in gaan.
Ouderschap na scheiden wordt aangevraagd door Gemeenten en zorginstellingen wanneer er ernstige zorgen zijn omtrent het kind na een scheiding. Het accent ligt op hulpverlening ipv mediation en kan niet op eigen inititief worden aangevraagd. Wel kunt u er voor kiezen een gezamenlijk of individueel coachingstraject in te zetten. (zie: Coaching )