MfN registermediator

Echtscheidingen

U en uw partner gaan scheiden en daar kun je best wat hulp bij gebruiken. Je moet van alles regelen en het blijkt vaak lastig om te bepalen waar je moet beginnen...

Hoe gaat scheiden met ondersteuning van mediation in zijn werk?

Middels mediation gaat u, met respect voor elkaar, in overleg om jullie huwelijk op een zo goed mogelijke wijze te beëindigen. Als Mediator begeleiden we jullie in dit proces. We nemen samen stukje bij beetje de onderwerpen door, waar  afspraken over gemaakt moeten worden. Wanneer jullie het beiden eens zijn met de gemaakte afspraken, leggen we dit vast in een echtscheidingsconvenant. In samenwerking met onze advocaat wordt dit formeel ingediend bij de rechtbank. Zo wordt de scheiding definitief.

Kinderen en ouderschapsplan

Wanneer er kinderen betrokken zijn bij een scheiding, stelt de rechtbank het verplicht naast een echtscheidingsconvenant een ouderschapsplan op te stellen. Kinderen kunnen erg kwetsbaar zijn in het proces van scheiden. Daarom is het erg belangrijk om te zorgen voor een duidelijke beschrijving van de afspraken en verantwoordelijkheden in het ouderschapsplan. Als mediator begeleiden we u graag in dit proces.

Financiële onduidelijkheid

Het is in de regel lastig om in deze toch vaak emotionele periode financiële besluiten te moeten nemen. Als mediator helpen wij graag de financiële situatie inzichtelijk te maken en berekeningen als kinderalimentatie en partneralimentatie vast te stellen. Dit neemt een hoop onrust weg.

Nazorg na scheiding

Na de scheiding begint een nieuwe fase. Het vormgeven van de ouderschapsrelatie na de scheiding is een ingrijpend proces. Dat geldt voor de ouders maar zeker ook voor de kinderen. Alle partijen moeten wennen aan het nakomen van gemaakte afspraken, de onderlinge communicatie en de nieuwe rolverdeling. Dit is een proces dat zelden zonder wrijving verloopt. Onze mediators bieden professionele ondersteuning in deze fase. We zorgen voor het in kaart brengen van en inzicht creëren in eigen handelen en verwachtingen van uzelf en de ander. Dit zorgt ervoor dat er patronen doorbroken kunnen worden en het ontstaan van meer begrip voor elkaars situatie.

Coaching bij nieuwe levensfase

Een scheiding is een ingrijpend proces. Daarna breekt een nieuwe en mogelijk ingrijpende fase aan. U moet afscheid nemen van uw rol als partner en de scheiding verwerken. Daarnaast kunnen ook veranderingen op diverse levensgebieden als wonen, werken en zelfontwikkeling meer centraal komen te staan. Welk verlies moet u incasseren en wat kan de scheiding u opleveren? Hierbij kunnen wij ondersteuning bieden. Dit doen we door inzicht te geven in kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast bieden wij handvatten voor de verdere toekomst.

Waar Mediationpraktijk Twente u bij helpt:

  Echtscheidingen
  Familiemediation
  Burenruzie

Een intakegesprek is in veel gevallen gratis. Laat ons adviseren over mediation voor uw situatie.

Intake aanvragen